Program III edycji konferencji!

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z programem III edycji konferencji! (Plik PDF)

Program - Konferencja Metal Studies III_000

Program - Konferencja Metal Studies III_001

Reklamy

Premiera publikacji – „Metal Studies”!

Szanowni Państwo!

Niezwykle miło nam ogłosić, iż ukazał się właśnie wyjątkowy numer czasopisma naukowego „Studia de Cultura” zatytułowany Metal Studies. Studia nad kulturą metalową!

Tom pod redakcją dra Jakuba Koska jest pierwszą wieloautorską pracą w rodzimych badaniach poświęconą w całości fenomenom metalowej kultury. Serdecznie dziękujemy Autorom artykułów! Z zawartością tekstów mogą się Państwo zapoznać na stronie pisma pod linkiem:

http://studiadecultura.up.krakow.pl/issue/view/343 (open access).

Życzymy satysfakcjonującej lektury!

SdC - Metal Studies

Metal Studies III – zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Ośrodek Badań nad Mediami
oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w trzeciej edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

METAL STUDIES III
MEDIA I (KON)TEKSTY AUDIOWIZUALNE

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Podczas trzeciej edycji wydarzenia pragniemy zwrócić szczególną uwagę na dyskursy medialne oraz przekazy audiowizualne związane z kulturą metalową. W kontekście powyższych haseł kluczowych proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi tematami: 

 • Muzyka metalowa w polskich i zagranicznych mediach muzycznych
 • Metodologiczne aspekty badań medioznawczych, kulturoznawczych
  i muzykoznawczych nad kulturą metalową; transdyscyplinarność metal music studies
 • Teledysk jako medium audiowizualne w twórczości metalowej
 • Ikonografia metalu; estetyka logotypów i okładek płytowych; plakaty koncertowe
 • Inspiracje twórców metalowych wybranymi dziedzinami sztuki (literatura, malarstwo, teatr, rzeźba, film, etc.)
 • Strategie wizerunkowe i komunikacyjne muzyków w przekazach medialnych (blogosfera, talk show, reality show, talent show, social media, etc.)
 • Teksty kultury metalowej w perspektywie komunikacji audiowizualnej
 • Muzyka metalowa a dziennikarstwo muzyczne
 • Praktyki (auto)promocyjne i działania marketingowe muzyków
 • Twórczość fanowska w mediach cyfrowych (net art, e-covery, etc.)
 • Multimedialność występów scenicznych

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, psychologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza do dnia 28.02.2019r. na adres: konferencja.metal@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów i studentów – 250zł.
Wpłaty należy dokonać do 30.04.2019r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika + DK-207. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad oraz koszt przygotowania publikacji.

Serdecznie zapraszam!

Dr Jakub Kosek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
e-mail: jakub.kosek@up.krakow.pl

Metal Studies II – informacje

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia.
Prosimy obecnie o dokonanie opłaty konferencyjnej (dla studentów i doktorantów wynosi ona – 250zł, dla pozostałych osób – 350zł) do 30.04.2018r. na konto: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Bank Pekao SA oddział w Krakowie, przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.
W tytule przelewu prosimy wpisać kod: DK–322 oraz imię i nazwisko uczestnika (np. DK-322 Jan Kowalski).
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (konferencja.metal@gmail.com).

Pozdrawiamy serdecznie,

Komitet Organizacyjny Konferencji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

METAL STUDIES II – Zapraszamy!

Ośrodek Badań nad Mediami oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

METAL STUDIES II
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Podczas drugiej edycji wydarzenia pragniemy poddać naukowej refleksji zagadnienia oscylujące wokół kategorii artysty oraz szeroko rozumianej sceny w obrębie metalowej (kontr)kultury. W kontekście powyższych haseł kluczowych proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi tematami:

 • Artyści metalowej (kontr)kultury: prekursorzy – naśladowcy – kontynuatorzy
 • Głosy twórców metalowych
 • Wizerunki, ciała, maski i twarze muzyków
 • Transmedialność i transdyscyplinarność twórczości artystów metalowych
 • Narracje (auto)biograficzne twórców
 • Artysta metalowy jako bohater literacki, filmowy, kulturowy
 • Inspiracje twórców metalowych rozmaitymi dziedzinami sztuki
 • Metalowi idole w mediach (teledysk; film dokumentalny; talk show; reality showtalent show; blog; vlog; social media, etc.)
 • Metal Gods na scenie
 • Rytuały metalowe, występy, koncerty, festiwale
 • „Kulisy” występów metalowych
 • Sceny jako przestrzenie kulturowe
 • Sceny a interakcje symboliczne i praktyki muzyczne
 • Rola sceny w widowisku metalowym

Organizatorzy są również otwarci na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, muzykologów, antropologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 28.02.2018r. na adres: konferencja.metal@gmail.com. Formularz oraz szczegółowe informacje odnaleźć można w zakładkach strony.

Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów — 250zł.

Wpłaty należy dokonać do 31.03.2018r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: „Metal studies II” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu.

Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
e-mail: jakub.kosek@up.krakow.pl

Podziękowania

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej edycji konferencji i wszystkie wygłoszone referaty! Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia. Na Państwa teksty pokonferencyjne czekamy do końca października br. Prosimy przesyłać artykuły na adres e-mail: konferencja.metal@gmail.com.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom i Gościom!

Komitet Organizacyjny Konferencji