Metal Studies III – zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Ośrodek Badań nad Mediami
oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w trzeciej edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

METAL STUDIES III
MEDIA I (KON)TEKSTY AUDIOWIZUALNE

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Podczas trzeciej edycji wydarzenia pragniemy zwrócić szczególną uwagę na dyskursy medialne oraz przekazy audiowizualne związane z kulturą metalową. W kontekście powyższych haseł kluczowych proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi tematami: 

 • Muzyka metalowa w polskich i zagranicznych mediach muzycznych
 • Metodologiczne aspekty badań medioznawczych, kulturoznawczych
  i muzykoznawczych nad kulturą metalową; transdyscyplinarność metal music studies
 • Teledysk jako medium audiowizualne w twórczości metalowej
 • Ikonografia metalu; estetyka logotypów i okładek płytowych; plakaty koncertowe
 • Inspiracje twórców metalowych wybranymi dziedzinami sztuki (literatura, malarstwo, teatr, rzeźba, film, etc.)
 • Strategie wizerunkowe i komunikacyjne muzyków w przekazach medialnych (blogosfera, talk show, reality show, talent show, social media, etc.)
 • Teksty kultury metalowej w perspektywie komunikacji audiowizualnej
 • Muzyka metalowa a dziennikarstwo muzyczne
 • Praktyki (auto)promocyjne i działania marketingowe muzyków
 • Twórczość fanowska w mediach cyfrowych (net art, e-covery, etc.)
 • Multimedialność występów scenicznych

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, psychologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza do dnia 28.02.2019r. na adres: konferencja.metal@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów i studentów – 250zł.
Wpłaty należy dokonać do 31.03.2019r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: „Metal studies III” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu.
Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszam!

Dr Jakub Kosek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
e-mail: jakub.kosek@up.krakow.pl

Reklamy

Metal Studies II – informacje

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia.
Prosimy obecnie o dokonanie opłaty konferencyjnej (dla studentów i doktorantów wynosi ona – 250zł, dla pozostałych osób – 350zł) do 30.04.2018r. na konto: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Bank Pekao SA oddział w Krakowie, przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.
W tytule przelewu prosimy wpisać kod: DK–322 oraz imię i nazwisko uczestnika (np. DK-322 Jan Kowalski).
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (konferencja.metal@gmail.com).

Pozdrawiamy serdecznie,

Komitet Organizacyjny Konferencji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

METAL STUDIES II – Zapraszamy!

Ośrodek Badań nad Mediami oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

METAL STUDIES II
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Podczas drugiej edycji wydarzenia pragniemy poddać naukowej refleksji zagadnienia oscylujące wokół kategorii artysty oraz szeroko rozumianej sceny w obrębie metalowej (kontr)kultury. W kontekście powyższych haseł kluczowych proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi tematami:

 • Artyści metalowej (kontr)kultury: prekursorzy – naśladowcy – kontynuatorzy
 • Głosy twórców metalowych
 • Wizerunki, ciała, maski i twarze muzyków
 • Transmedialność i transdyscyplinarność twórczości artystów metalowych
 • Narracje (auto)biograficzne twórców
 • Artysta metalowy jako bohater literacki, filmowy, kulturowy
 • Inspiracje twórców metalowych rozmaitymi dziedzinami sztuki
 • Metalowi idole w mediach (teledysk; film dokumentalny; talk show; reality showtalent show; blog; vlog; social media, etc.)
 • Metal Gods na scenie
 • Rytuały metalowe, występy, koncerty, festiwale
 • „Kulisy” występów metalowych
 • Sceny jako przestrzenie kulturowe
 • Sceny a interakcje symboliczne i praktyki muzyczne
 • Rola sceny w widowisku metalowym

Organizatorzy są również otwarci na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, muzykologów, antropologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 28.02.2018r. na adres: konferencja.metal@gmail.com. Formularz oraz szczegółowe informacje odnaleźć można w zakładkach strony.

Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów — 250zł.

Wpłaty należy dokonać do 31.03.2018r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: „Metal studies II” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu.

Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
e-mail: jakub.kosek@up.krakow.pl

Podziękowania

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej edycji konferencji i wszystkie wygłoszone referaty! Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia. Na Państwa teksty pokonferencyjne czekamy do końca października br. Prosimy przesyłać artykuły na adres e-mail: konferencja.metal@gmail.com.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom i Gościom!

Komitet Organizacyjny Konferencji

Sprawy organizacyjne

Szanowni Państwo,
przypominamy o dokonywaniu opłat konferencyjnych (dla studentów i doktorantów opłata wynosi – 250zł, dla pracowników naukowych – 350zł). Konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Bank Pekao SA oddział w Krakowie, przelew krajowy:
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687. 
W tytule przelewu prosimy wpisać kod: DK–207 oraz imię i nazwisko uczestnika (np. DK-207 Jan Kowalski).

Już wkrótce opublikujemy program konferencji!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: konferencja.metal@gmail.com.