Metal Studies V – zapraszamy!

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami IFP UP oraz Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w piątej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

METAL STUDIES V
metody – teorie – rewizje
badań kultury metalowej

Konferencja odbędzie się w dniach 28–29 października 2021 roku na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Podczas piątej edycji wydarzenia pragniemy podjąć dyskusję na temat teorii i metodologii badań heterogenicznej kultury metalowej, która jako tematyka rozważań naukowych przeżywa w ostatnich latach rozkwit. Jednocześnie współczesny metal ‒ w swej subgatunkowej różnorodności oraz mnogości lokalnych scen muzycznych ‒ stał się zjawiskiem tak złożonym i rozczłonkowanym wewnętrznie, że zarówno stylistycznie, jak i metodologicznie nie da się traktować go całościowo. Stąd szeroka i wielowątkowa perspektywa konferencji, która ma na celu wskazanie i przybliżenie różnorodnych, zwłaszcza nowych ujęć teoretycznych i metod: kulturoznawczych, muzykologicznych, literaturoznawczych, medioznawczych, socjologicznych oraz innych, stosowanych do analiz i interpretacji wielorakich aspektów, zjawisk i tekstów kultury metalowej.

W związku z tematem tej edycji proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:

 • aktualny stan badań nad kulturą metalową
 • antropologia kultury metalowej
 • paradygmaty, teorie i metody badań kultury metalowej
 • transdyscyplinarność badań z zakresu Metal Music Studies
 • ikonosfera metalowa jako przedmiot badań
 • badania nad recepcją muzyki metalowej
 • odbiorcy muzyki metalowej, (post)subkultury, neofani
 • metalowe utwory słowno-muzyczne w perspektywie Song Studies
 • głosy metalowe w optyce Voice Studies
 • rytmika i brzmienie jako kluczowe środki współczesnego metalu
 • wideoklipy oraz muzyczne filmy dokumentalne jako obszary badań
 • narracje metalowe w perspektywie konwergencji medialnej
 • nośniki i media muzyczne jako obiekty badawcze
 • aspekty prawne, ekonomiczne i psychologiczne dotyczące odbioru i produkcji muzyki metalowej.

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, etnologów, psychologów, socjologów, historyków sztuki, dziennikarzy i teoretyków komunikowania, jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdssKQGKZxVKTtQntRrsvSYueIRsbLgj6Ik0JEyvslD9EAY_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 lub przesłanie drogą mailową wypełnionej karty (plik .docx) do dnia 1 października 2021 roku na adres: konferencja.metal@gmail.com. Kartę odnaleźć można tutaj. Wyniki naboru zgłoszeń zostaną podane 4.10.2021 r.

 • Opłata konferencyjna wynosi 280 zł, dla doktorantów i studentów 180 zł. Wpłaty należy dokonać do 15.10.2021 na konto Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego referatu. Udział bierny w obradach jest bezpłatny.
 • Organizatorzy planują wydanie publikacji w punktowanym wydawnictwie naukowym.
 • W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju Organizatorzy przewidują możliwość przeprowadzenia obrad w formie hybrydowej lub zdalnej.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr Jakub Kosek – przewodniczący Komitetu
  Katedra Mediów i Badań Kulturowych
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr Andrzej Mądro
  Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
  Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 • mgr Karolina Karbownik
  Instytut Nauk o Kulturze i Religii
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

MS IV – podziękowania!

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za udział w czwartej edycji konferencji z cyklu Metal Studies: żywioły i ideologie, która odbyła się 22 października 2020 roku w trybie zdalnym. Kilkanaście inspirujących referatów, wygłoszonych przez badaczy reprezentujących różnorodne ośrodki naukowe, wywołało kolejne dyskusje nad wieloma zagadnieniami kultury metalowej, które – mamy nadzieję – będziemy mogli pogłębiać, podczas kolejnych edycji wydarzenia.
Serdecznie pozdrawiamy,
Organizatorzy konferencji

Program IV edycji – zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej Metal Studies: żywioły i ideologie, która odbędzie się w formie zdalnej (MS Teams) w dniu 22 października 2020 roku.
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w obradach prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem: konferencja.metal@gmail.com w celu wirtualnej rejestracji.Poniżej publikujemy program wydarzenia:


Serdecznie zapraszamy!

Nowy termin konferencji!

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z panującą pandemią podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu nowego terminu konferencji „Metal Studies IV: żywioły i ideologie” na 22-23 października 2020 roku. Liczymy, że w tym terminie uda nam się bezpiecznie spotkać w murach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i wspólnie dyskutować o żywiołach oraz ideologiach w kulturze metalowej.

W związku ze zmianą terminu informujemy, że wydłużamy okres nadsyłania abstraktów konferencyjnych do 30 czerwca br. Wszystkich chętnych, którzy nie zdążyli jeszcze przesłać zgłoszenia serdecznie zapraszamy! Opłaty konferencyjne będzie należało uiścić do 14 września br.

Zależy nam na tym, aby wzorem lat poprzednich spotkać się i w tradycyjny sposób podzielić wynikami badań, wspólnie słuchać, rozmawiać, dyskutować, jednak sytuacja epidemiczna jest trudno przewidywalna i rozwojowa, nie wykluczamy więc możliwości ostatecznego przełożenia wydarzenia na przyszły rok lub przeprowadzenia konferencji w trybie online. O wszystkich decyzjach organizacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Informacje organizacyjne MS IV

Szanowni Państwo,
na dzień dzisiejszy termin i miejsce konferencji pozostają bez zmian. Sytuacja związana z obowiązującą pandemią jest jednak dynamiczna i rozwojowa, w razie konieczności wprowadzenia zmian organizatorzy będą informować o nowym terminie wydarzenia.
Modyfikacji ulega termin wpłat konferencyjnych (w wysokości 250 zł – dla doktorantów i studentów; 350 zł – dla pracowników naukowych i pozostałych osób). Prosimy wstrzymać się z dokonywaniem przelewów do 14 kwietnia br. Po tym terminie przekażemy Państwu dalsze informacje. Wpłaty będzie należało kierować na konto Uczelni nr: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207).
Pozdrawiamy serdecznie,
Komitet Organizacyjny Konferencji

Program seminarium „50 lat heavy metalu!”

INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NAUKOWE

 50 lat heavy metalu !

wydarzenie zorganizowane w dniu 50. rocznicy
premiery eponimicznego albumu Black Sabbath

PROGRAM:

14:00 – OTWARCIE SEMINARIUM

dr Jakub Kosek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr Andrzej Mądro (Akademia Muzyczna w Krakowie)

PANEL I 14:00 – 15:30

dr Jakub Kosek
Metal ’n’ studies. Wielowymiarowość heavy metalu

z debiutu Black Sabbath – Black Sabbath (Iommi, Ward, Butler, Osbourne)

dr hab., prof. UJD Bartosz Małczyński
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
O początku i końcu. Utwór „Black Sabbath” 50 lat później

mgr Karolina Karbownik
(SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Spadek po postmodernizmie w muzyce metalowej. Casus zespołu Apocalyptica

15:30 DYSKUSJA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI

PANEL II 16:30 – 18:00

dr Andrzej Mądro
Grzmot i stal, czyli korzenie heavy metalu

dr Dominik Lewiński
(Uniwersytet Wrocławski)
Kontrkultura kontrkultury. Metal jako forma oporu a edypalizacja

mgr Mateusz Rozmus
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Joe Petagno – człowiek, który stworzył Snaggletooth

18:00 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE SEMINARIUM

Wydarzeniu towarzyszyć będzie promocja monograficznego numeru czasopisma naukowego „Studia de Cultura” 11(3) pt. Kultura metalowa w przestrzeni rytualnej i medialnej.

Program seminarium w pliku PDF

Seminarium – 50 lat heavy metalu – zapraszamy!

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym:

50 lat heavy metalu!

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 roku – dokładnie pięćdziesiąt lat od dnia premiery pierwszej, eponimicznej płyty Black Sabbath, zespołu muzycznego powszechnie uznawanego za prekursorów heavy metalu. Celem seminarium będzie próba krytycznej refleksji nad albumem z perspektywy dnia dzisiejszego, ale również szerszego spojrzenia na pięć dekad rozwoju metalowych gatunków i podgatunków. Organizatorom zależy więc na skonfrontowaniu w dyskusji co najmniej kilku głosów – kulturoznawców, muzykologów, ale także dziennikarzy i fanów, w związku z tym zaproszenie kierujemy nie tylko do badaczy muzyki i kultury, ale także do wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się swoimi obserwacjami związanymi z istotnym zjawiskiem kulturowym, społecznym i artystycznym jakim jest heavy metal.

Seminarium odbędzie się w dniu 13.02.2020 roku w sali 539 w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby chętne do czynnego udziału w wydarzeniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: jakub.kosek@up.krakow.pl do 29.01.2020r. Wystąpienia mogą przyjąć formę referatu lub prelekcji. Istnieje możliwość publikacji wybranych materiałów poseminaryjnych. Poza częścią referatową organizatorzy planują również odsłuch utworów muzycznych oraz projekcję fragmentów filmów dokumentalnych.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie promocja premierowych publikacji z zakresu metal music studies.

Serdecznie zapraszamy!

dr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
jakub.kosek@up.krakow.pl

dr Andrzej Mądro
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Akademia Muzyczna w Krakowie
andrzej.madro@amuz.krakow.pl

Zaproszenie PDF

Metal Studies IV – zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Ośrodek Badań nad Mediami w Krakowie, Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Instytut Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu SWPS serdecznie zapraszają do udziału w czwartej edycji Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

METAL STUDIES IV
ŻYWIOŁY I IDEOLOGIE

Konferencja odbędzie się w dniach 45 czerwca 2020 roku w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Podczas czwartej edycji wydarzenia pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problematykę koncentrującą się wokół żywiołów w tekstach kultury metalowej, a także podjąć dyskusję na temat dyskursów ideologicznych obecnych w przestrzeni metalu traktowanego jako zjawisko kulturowe, społeczne i artystyczne. W kontekście powyższych haseł kluczowych proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi tematami: 

 • Ogień, woda, ziemia, powietrze w kulturze metalowej
 • Żywioły w przestrzeni teledysków metalowych
 • Motywy solarne, lunarne, akwatyczne etc. w ikonografii metalowej
 • Żywioły muzycznej wyobraźni
 • Mistyczne żywioły
 • Estetyka i symbolika żywiołów w kulturze metalowej
 • Obrazy żywiołów w tekstach utworów metalowych
 • Żywioły bezkresu w przestrzeni audiowizualnej
 • Żywioł(owość) – żywość – nażywość
 • Ideologie metalu
 • Fani metalu a postawy ideologiczne
 • Konteksty historyczne, społeczne, ideologiczne i polityczne twórczości wybranych artystów sceny metalowej

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, psychologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza do dnia 14 marca 2020 roku na adres: konferencja.metal@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi – 350 zł, dla doktorantów i studentów – 250 zł.

Wpłaty należy dokonać do 30 kwietnia 2020 r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w punktowanym wydawnictwie naukowym.

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

mgr Karolina Karbownik
Instytut Nauk o Kulturze i Religii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Podziękowania!

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w trzeciej edycji konferencji i wszystkie wygłoszone niezwykle interesujące referaty! Zachęcamy do obejrzenia pamiątkowej galerii zdjęć z tego wydarzenia. Osoby zainteresowane publikacją artykułów prosimy o przesyłanie tekstów na adres e-mail: konferencja.metal@gmail.com do 21 lipca br.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom i Gościom!

Komitet Organizacyjny Konferencji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie