Publikacja „Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej”

Bardzo miło nam ogłosić, że ukazała się właśnie książka „Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej”! 🎶 Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie wydawnicze, szczególnie Autorkom i Autorom zebranych artykułów!
Zapraszamy do lektury!

Metal Studies VI – zapraszamy!

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami IFP UP oraz krakowska Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego serdecznie zapraszają do udziału w szóstej edycji konferencji naukowej:

METAL STUDIES VI

GŁOSY – INSTRUMENTARIUM – PRODUKCJA

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 roku na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w krakowskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego.

Tematyka tegorocznej edycji konferencji dotyczyć będzie przede wszystkim szeroko pojętych tytułowych kategorii głosu/ów, instrumentów w muzyce metalowej, produkcji muzycznej oraz ich wzajemnej (ko)relacji. Szczegółowe wątki, które proponujemy poddać akademickiej refleksji prezentujemy poniżej.

Z początkiem bieżącego roku odebraliśmy przykre informacje na temat śmierci gitarzysty Andrzeja Nowaka oraz wokalisty Romana Kostrzewskiego, dwóch niezmiernie zasłużonych dla polskiej kultury metalowej artystów. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów omawiających i upamiętniających dorobek tych inspirujących muzyków.

Pamiętamy także o naszych sąsiadach zza wschodniej granicy przeżywających dramatyczne wydarzenia wywołane rosyjską inwazją na teren Ukrainy. Proponujemy podjęcie dyskusji nad ukraińską sceną metalową, w obrębie której funkcjonują również wyjątkowe transgatunkowe grupy muzyczne jak m.in. Jinjer, АННА, Megamass czy АГРЕГАТ.

W związku z zarysowanymi wyżej tematami tegorocznej edycji proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:

 • Antropologia głosu, słowa i śpiewu w kulturze metalowej
 • Głos (metalowy) jako instrument, postać, ciało, osoba (S. Frith)
 • Głosy jako wypowiedzi, manifesty ideologiczne
 • Głosy i dyskursy antywojenne; protest songi w muzyce metalowej
 • Growl i scream – specyfika, definicje, typologie
 • Głosy a metalowe (pod)gatunki
 • Głos publiczności: fani, fandomy, fan fiction
 • Głos z ciemności Romana Kostrzewskiego (1960-2022). In memoriam
 • Instrumentarium w muzyce metalowej
 • Kulturowa historia instrumentów
 • Instrumentalne performanse
 • Społeczne życie instrumentów
 • Instrument w przestrzeni muzealnej
 • „Gitarowość” metalu
 • Instrumenty wirtualne
 • Ten gitarowy huk Andrzeja Nowaka (1959-2022). In memoriam
 • Produkcja muzyki metalowej
 • Metalowe brzmienia a cyfrowa rewolucja
 • Biografie słynnych i mniej znanych producentów muzycznych
 • Studia nagraniowe w Polsce i na świecie
 • Zjawisko „bedroom guitar players”

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych obszarów nauki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, etnologów, psychologów, socjologów, historyków sztuki, dziennikarzy i teoretyków komunikowania, jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.


W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/VP85NqyMtVPkUENz6 lub przesłanie drogą mailową wypełnionej karty (plik .docx) do dnia 15 września 2022 roku na adres: konferencja.metal@gmail.com. Wyniki naboru zgłoszeń zostaną podane 16.09.2022 r.

 • Opłata konferencyjna wynosi: 280 zł; dla doktorantów/ek i studentów/ek: 180 zł. Wpłaty należy dokonać do 3.10.2022 na konto Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego referatu. Udział bierny w obradach jest bezpłatny.
 • Organizatorzy planują wydanie publikacji w punktowanym wydawnictwie naukowym.
 • W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju Organizatorzy przewidują możliwość przeprowadzenia obrad w formie hybrydowej lub zdalnej.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/733359144318241?ref=newsfeed


Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji:
– dr Jakub Kosek – przewodniczący Komitetu
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
– dr Andrzej Mądro
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
– mgr Karolina Karbownik
Instytut Nauk o Kulturze i Religii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Call for papers (2022) – Metal Music Studies in Central and Eastern Europe

Zapraszamy do przesyłania artykułów do tomu czasopisma naukowego „Studia de Cultura” nt.

Metal Music Studies in Central and Eastern Europe.
Subject Areas, Research Methods and Perspectives
(„Studia de Cultura” 14.3/2022)

Proponowane zagadnienia:

 • Metal music studies in Central and Eastern Europe – current state of research
  on metal culture
 • Paradigms, theories and methods of metal culture research
 • Multidisciplinary and transdisciplinary of metal music studies
 • Metal music scenes, audiences, fan cultures and (post)subcultures in Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Slovenia, Estonia and in other CEE countries
 • Specifics of CEE metal culture considering communist and post-communist history
 • Metal iconosphere and music videos as a subjects of interdisciplinary research
 • Metal audiovisual narratives in the perspective of media convergence
 • Anthropology of metal music culture
 • Metal music and society
 • Metal and religion
 • Legal, economic and psychological aspects related to the reception and production of metal music
 • Current directions in metal studies in Central and Eastern Europe

Redaktorzy tematyczni:
Dr Jakub Kosek (Faculty of Humanities, Pedagogical University of Krakow, Poland)
Dr Miroslav Vrzal (Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Czech Republic)

Prosimy o przesyłanie tekstów w języku angielskim, przygotowanych zgodnie z wymaganiami edytorskimi czasopisma (https://studiadecultura.up.krakow.pl/about/submissions) na adres e-mail: jakubkosek.up@gmail.com.

Deadline: 17.04.2022.

Metal Studies V – podziękowania!

Drodzy Państwo!

Opadł już kurz po piątej edycji konferencji. To wyjątkowe wydarzenie przeszło do historii, jednak inspiracje i wspomnienia z interesujących wystąpień i niezwykle ciekawych dyskusji pozostaną z nami na długo. Dziękujemy Prelegentkom, Prelegentom oraz wszystkim szanownym Gościom, którzy pojawili się podczas dwudniowych obrad!

Serdecznie pozdrawiamy i zabieramy się za planowanie kolejnej edycji.
Komitet Organizacyjny Konferencji

Metal Studies V – zapraszamy!

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami IFP UP oraz Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w piątej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

METAL STUDIES V
metody – teorie – rewizje
badań kultury metalowej

Konferencja odbędzie się w dniach 28–29 października 2021 roku na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Podczas piątej edycji wydarzenia pragniemy podjąć dyskusję na temat teorii i metodologii badań heterogenicznej kultury metalowej, która jako tematyka rozważań naukowych przeżywa w ostatnich latach rozkwit. Jednocześnie współczesny metal ‒ w swej subgatunkowej różnorodności oraz mnogości lokalnych scen muzycznych ‒ stał się zjawiskiem tak złożonym i rozczłonkowanym wewnętrznie, że zarówno stylistycznie, jak i metodologicznie nie da się traktować go całościowo. Stąd szeroka i wielowątkowa perspektywa konferencji, która ma na celu wskazanie i przybliżenie różnorodnych, zwłaszcza nowych ujęć teoretycznych i metod: kulturoznawczych, muzykologicznych, literaturoznawczych, medioznawczych, socjologicznych oraz innych, stosowanych do analiz i interpretacji wielorakich aspektów, zjawisk i tekstów kultury metalowej.

W związku z tematem tej edycji proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:

 • aktualny stan badań nad kulturą metalową
 • antropologia kultury metalowej
 • paradygmaty, teorie i metody badań kultury metalowej
 • transdyscyplinarność badań z zakresu Metal Music Studies
 • ikonosfera metalowa jako przedmiot badań
 • badania nad recepcją muzyki metalowej
 • odbiorcy muzyki metalowej, (post)subkultury, neofani
 • metalowe utwory słowno-muzyczne w perspektywie Song Studies
 • głosy metalowe w optyce Voice Studies
 • rytmika i brzmienie jako kluczowe środki współczesnego metalu
 • wideoklipy oraz muzyczne filmy dokumentalne jako obszary badań
 • narracje metalowe w perspektywie konwergencji medialnej
 • nośniki i media muzyczne jako obiekty badawcze
 • aspekty prawne, ekonomiczne i psychologiczne dotyczące odbioru i produkcji muzyki metalowej.

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, etnologów, psychologów, socjologów, historyków sztuki, dziennikarzy i teoretyków komunikowania, jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdssKQGKZxVKTtQntRrsvSYueIRsbLgj6Ik0JEyvslD9EAY_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 lub przesłanie drogą mailową wypełnionej karty (plik .docx) do dnia 1 października 2021 roku na adres: konferencja.metal@gmail.com. Kartę odnaleźć można tutaj. Wyniki naboru zgłoszeń zostaną podane 4.10.2021 r.

 • Opłata konferencyjna wynosi 280 zł, dla doktorantów i studentów 180 zł. Wpłaty należy dokonać do 15.10.2021 na konto Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego referatu. Udział bierny w obradach jest bezpłatny.
 • Organizatorzy planują wydanie publikacji w punktowanym wydawnictwie naukowym.
 • W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju Organizatorzy przewidują możliwość przeprowadzenia obrad w formie hybrydowej lub zdalnej.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr Jakub Kosek – przewodniczący Komitetu
  Katedra Mediów i Badań Kulturowych
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr Andrzej Mądro
  Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
  Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 • mgr Karolina Karbownik
  Instytut Nauk o Kulturze i Religii
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

MS IV – podziękowania!

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za udział w czwartej edycji konferencji z cyklu Metal Studies: żywioły i ideologie, która odbyła się 22 października 2020 roku w trybie zdalnym. Kilkanaście inspirujących referatów, wygłoszonych przez badaczy reprezentujących różnorodne ośrodki naukowe, wywołało kolejne dyskusje nad wieloma zagadnieniami kultury metalowej, które – mamy nadzieję – będziemy mogli pogłębiać, podczas kolejnych edycji wydarzenia.
Serdecznie pozdrawiamy,
Organizatorzy konferencji

Program IV edycji – zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej Metal Studies: żywioły i ideologie, która odbędzie się w formie zdalnej (MS Teams) w dniu 22 października 2020 roku.
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w obradach prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem: konferencja.metal@gmail.com w celu wirtualnej rejestracji.Poniżej publikujemy program wydarzenia:


Serdecznie zapraszamy!

Nowy termin konferencji!

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z panującą pandemią podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu nowego terminu konferencji „Metal Studies IV: żywioły i ideologie” na 22-23 października 2020 roku. Liczymy, że w tym terminie uda nam się bezpiecznie spotkać w murach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i wspólnie dyskutować o żywiołach oraz ideologiach w kulturze metalowej.

W związku ze zmianą terminu informujemy, że wydłużamy okres nadsyłania abstraktów konferencyjnych do 30 czerwca br. Wszystkich chętnych, którzy nie zdążyli jeszcze przesłać zgłoszenia serdecznie zapraszamy! Opłaty konferencyjne będzie należało uiścić do 14 września br.

Zależy nam na tym, aby wzorem lat poprzednich spotkać się i w tradycyjny sposób podzielić wynikami badań, wspólnie słuchać, rozmawiać, dyskutować, jednak sytuacja epidemiczna jest trudno przewidywalna i rozwojowa, nie wykluczamy więc możliwości ostatecznego przełożenia wydarzenia na przyszły rok lub przeprowadzenia konferencji w trybie online. O wszystkich decyzjach organizacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Informacje organizacyjne MS IV

Szanowni Państwo,
na dzień dzisiejszy termin i miejsce konferencji pozostają bez zmian. Sytuacja związana z obowiązującą pandemią jest jednak dynamiczna i rozwojowa, w razie konieczności wprowadzenia zmian organizatorzy będą informować o nowym terminie wydarzenia.
Modyfikacji ulega termin wpłat konferencyjnych (w wysokości 250 zł – dla doktorantów i studentów; 350 zł – dla pracowników naukowych i pozostałych osób). Prosimy wstrzymać się z dokonywaniem przelewów do 14 kwietnia br. Po tym terminie przekażemy Państwu dalsze informacje. Wpłaty będzie należało kierować na konto Uczelni nr: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207).
Pozdrawiamy serdecznie,
Komitet Organizacyjny Konferencji